வியாழன், 11 மார்ச், 2010

ஐபிஎல் அட்டவணை


எண்
நாள் / தேதி
நேரம
GMT
அணிகள்
இடம்
மார்ச்- 2010
1
Fri-12
20:00
14:30
டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ்
டிஒய்பி - மும்பை
2
Sat-13
15:00
09:30
மும்பை இந்தியன்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
மும்பை
3
Sat-13
20:00
14:30
கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ்
பிசிஏ - மொஹலி
4
Sun-14
16:00
10:30
கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் vs பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ்
ஈடன் கார்டன், கொல்கத்தா
5
Sun-14
20:00
14:30
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெக்கான் சார்ஜர்ஸ்
எம்ஏசி - சென்னை
6
Mon-15
20:00
14:30
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ்
ஆமதாபாத்
7
Tue-16
16:00
10:30
பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
எம்சிஎஸ் - பெங்களூர்
8
Tue-16
20:00
14:30
கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ஈடன் கார்டன், கொல்கத்தா
9
Wed-17
20:00
14:30
டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
எஃப்எஸ்கே - டெல்லி
10
Thu-18
20:00
14:30
பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
எம்சிஎஸ் - பெங்களூர்
11
Fri-19
16:00
10:30
டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
எஃப்எஸ்கே - டெல்லி
12
Fri-19
20:00
14:30
டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
நாக்பூர்
13
Sat-20
16:00
10:30
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ்
ஆமதாபாத்
14
Sat-20
20:00
14:30
மும்பை இந்தியன்ஸ் vs பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ்
மும்பை
15
Sun-21
16:00
10:30
டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs டெக்கான் சார்ஜர்ஸ்
நாக்பூர்
16
Sun-21
20:00
14:30
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
எம்ஏசி - சென்னை
17
Mon-22
20:00
14:30
மும்பை இந்தியன்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ்
மும்பை
18
Tue-23
20:00
14:30
பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
எம்சிஎஸ் - பெங்களூர்
19
Wed-24
20:00
14:30
கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
பிசிஏ - மொஹலி
20
Thu-25
20:00
14:30
மும்பை இந்தியன்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
மும்பை
21
Fri-26
20:00
14:30
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs டெக்கான் சார்ஜர்ஸ்
ஆமதாபாத்
22
Sat-27
16:00
10:30
கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் vs கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ்
பிசிஏ - மொஹலி
23
Sat-27
20:00
14:30
பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ்
எம்சிஎஸ் - பெங்களூர்
24
Sun-28
16:00
10:30
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ஆமதாபாத்
25
Sun-28
20:00
14:30
டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
நாக்பூர்
26
Mon-29
20:00
14:30
டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ்
எஃப்எஸ்கே - டெல்லி
27
Tue-30
20:00
14:30
மும்பை இந்தியன்ஸ் vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
மும்பை
28
Wed-31
16:00
10:30
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ்
எம்ஏசி - சென்னை
29
Wed-31
20:00
14:30
டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
எஃப்எஸ்கே - டெல்லி
ஏப்ரல்-2010
30
Thu-01
20:00
14:30
கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் vs டெக்கான் சார்ஜர்ஸ்
ஈடன் கார்டன், கொல்கத்தா
31
Fri-02
20:00
14:30
கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் vs பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ்
பிசிஏ - மொஹலி
32
Sat-03
16:00
10:30
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
எம்ஏசி - சென்னை
33
Sat-03
20:00
14:30
மும்பை இந்தியன்ஸ் vs டெக்கான் சார்ஜர்ஸ்
மும்பை
34
Sun-04
16:00
10:30
கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
ஈடன் கார்டன், கொல்கத்தா
35
Sun-04
20:00
14:30
டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ்
எஃப்எஸ்கே - டெல்லி
36
Mon-05
20:00
14:30
டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
டிஒய்பி - மும்பை
37
Tue-06
20:00
14:30
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
எம்ஏசி - சென்னை
38
Wed-07
16:00
10:30
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
எஸ்எம்எஸ் - ஜெய்ப்பூர்
39
Wed-07
20:00
14:30
கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ்
ஈடன் கார்டன், கொல்கத்தா
40
Thu-08
20:00
14:30
பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் vs டெக்கான் சார்ஜர்ஸ்
எம்சிஎஸ் - பெங்களூர்
41
Fri-09
20:00
14:30
கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
பிசிஏ - மொஹலி
42
Sat-10
16:00
10:30
டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
டிஒய்பி - மும்பை
43
Sat-10
16:00
10:30
பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ்
எம்சிஎஸ் - பெங்களூர்
44
Sun-11
16:00
10:30
டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்
எஃப்எஸ்கே - டெல்லி
45
Sun-11
20:00
14:30
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
எஸ்எம்எஸ் - ஜெய்ப்பூர்
46
Mon-12
20:00
14:30
டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் vs பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ்
டிஒய்பி - மும்பை
47
Tue-13
16:00
10:30
மும்பை இந்தியன்ஸ் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ்
மும்பை
48
Tue-13
20:00
14:30
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ்
எம்ஏசி - சென்னை
49
Wed-14
20:00
14:30
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ்
எஸ்எம்எஸ் - ஜெய்ப்பூர்
50
Thu-15
20:00
14:30
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ்
எம்ஏசி - சென்னை
51
Fri-16
20:00
14:30
கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் vs டெக்கான் சார்ஜர்ஸ்
தர்மசாலா
52
Sat-17
16:00
10:30
பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
எம்சிஎஸ் - பெங்களூர்
53
Sat-17
20:00
14:30
கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
ஈடன் கார்டன், கொல்கத்தா
54
Sun-18
16:00
10:30
கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
தர்மசாலா
55
Sun-18
20:00
14:30
டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs டெக்கான் சார்ஜர்ஸ்
எஃப்எஸ்கே - டெல்லி
56
Mon-19
20:00
14:30
கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ்
ஈடன் கார்டன், கொல்கத்தா
57
Wed-21
20:00
14:30
1nd Semi-Final - Team 1 vs Team 2
எம்சிஎஸ் - பெங்களூர்
58
Thu-22
20:00
14:30
2nd Semi-Final - Team 3 vs Team 4
எம்சிஎஸ் - பெங்களூர்
59
Sat-24
20:00
14:30
Play-off for 3rd Place - Team A vs Team B
டிஒய்பி - மும்பை
60
Sun-25
20:00
14:30
Final of IPL 2010 - Team 1 vs Team 2
டிஒய்பி - மும்பை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக