திங்கள், 5 ஏப்ரல், 2010

ஐபிஎல் ஆற்றுப்படை: காணக்கிடைக்காது வெற்றி!


சச்சின் நல்மான் சூறாயுதப் பிடியில்
ஊழி துரத்தும் தோனியும் கேடனும்
சேப்பாக் களத்திடை நுழையும்
சிற்உரு வேந்தன் கடைவிழி பார்த்தால்
மதுரைப் பத்தினிக்கு வணக்கம் சொல்லி
ஆறுபெறு பந்து ஆழிக்குச் செல்லும்

சாகீர் எறிந்தால் கற்குழி சுரக்கும்
சொற்கேள் விசய், தவறு சதம்
பெருங்குழுத் தேர்வு முடிந்தன
முத்தமிழுக்கு யாது மில.

வீணன் தோனிக்கு மாஉரு எமன்
பிரிதொரு முழங்கை வீச்சுக்குப் பத்திரம்
பேரழகு அணங்கு ராய் மெச்சி
உடையறைக்குள் மறைக, அது நலம்

மீள கனம் குறை சென்னை.
காணக் கிடைக்காது வெற்றி!


,
.
.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக